ختم حدیث ا

درخواست حذف این مطلب

یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما ...

 

اما به خاطر خدا و به امید او

حتی به سوی درهای بسته دوید

و تمام درهای بسته برایش باز شد …

“اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ،

به طرف درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکیست "

 

ختم حدیث ا این هفته به نیت اینکه همه ی ما امید مون به خدا

واقعی باشه

تو عمل امید داشته باشیم

سعی کنیم بنده خوبی برا خدا باشیم

 

 

 

خدایا من امیدم فقط به تو هست میخوام همه بدونن که من جواب توکلم به تو رو میگیرم

من از هیچکی هیچی نمیخوام

فقط از تویی که همه کاره هستی میخوام

تویی که همه چی تحت اختیار هست میخوام

و اینو به لطف تو به همه ثابت میکنم

که اگه امید اول و آ تو باشی همه چی درست میشه

خدایا اینو نوشتم که همه بدونن حاج احمد همه ی امیدش به تو هست و لا غیر.

 

************** دوستای خوبم برای ازدواج حاج احمد و مرضیه دعا کنید

کمک مون کنید با دعای خیرتون ************