ختم حدیث ا

درخواست حذف این مطلب

به نام خدا

آ ین حدیث ا

سلام به همه دوستای خوبم

حاج احمد و مرضیه قرار بود این عقد کنند.

ولی همه چی اب شد . خانواده ها بحث و دعوا

زندگی شون رو هواست یا بهتر بگم فقط یه معجزه میتونه درستش کنهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

شب تولد حضرت فاطمه سالگرد ختم حدیث ا هست

شب تولد بی بی دو عالم آ ین حدیث ا رو به نیت ازدواج و خوشبخت شدن  این دو جوون میخونیم.